Администратор на личните данни е „Застрахователен Брокер ТТ Инс“ ЕООД ЕИК 131311922, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 125-2, ет.5, офис 5.1

Застрахователен Брокер ТТ Инс има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:

Длъжностно лице по защита на личите данни е Антония Демирева.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази Информация за поверителност на посочения адрес по-горе, на тел +359 885 258 264  или на имейл dpo@ttins.eu .