С промените в правилата за провеждане на обществени поръчки у нас се захванаха народните представители. След като трудно и бавно депутатите успяха да се съберат за работа в пленарна зала, пристъпиха към разглеждане на първо четене на промените в Закона за обществените поръчки.

Основната задача на новия закон ще е да уреди отношенията при възлагането и получаването на обществени поръчки. Негов основен автор е вицепремиерът по управление на европейски средства Томислав Дончев, а вносител е Министерският съвет.

Друга цел на измененията в закона е и да има осигурен по-добър контрол върху провеждането на процедури за обществени поръчки и още да се облекчат някои бюрократични пречки.

Припомняме, че вицепремиерът Дончев заръча на депутатите да приемат промените до края на годината, за да може обществените поръчки в новия програмен период да се провеждат по новите правила.

С мнозинство, без критики и като цяло без дебати, народните представители в пленарна зала приеха на първо четене промените в Закона за обществените поръчки.

Още рамките на това заседание законът бе приет и на второ четене.

Очаква се новият закон да влезе в сила от 1 януари 2016г.

Източник: News.bg, 1/10/2015