Сега в пунктовете за ГТП се изисква документ за изцяло платен годишен данък, дължим към деня на прегледа

До 31 октомври колите ще може да минават на годишен технически преглед (ГТП) с платен наполовина местен данък. Това става ясно от проект за промяна на наредбата на прегледите за техническа изправност на автомобилите. Сега в пунктовете за ГТП се изисква документ за изцяло платен годишен данък, дължим към деня на прегледа.

Според Закона за местните данъци и такси обаче данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на съответната година. Така реално досега от 30 юни до 31 октомври колите можеше да минат на технически преглед, ако е платен целият размер на налога. След влизането в сила на промените в наредбата, ако колата минава на ГТП през август, собственикът ще трябва да представи бележка за платени 50% от данъка, дължими към 30 юни.

С друга промяна в наредбата се допуска ГТП да се извършват и в преместваеми обекти, стига това да става “в обема и с качеството, предвидени в наредбата”. Промените влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.

Източник: Insmarket.bg, 05/01/2016