Търсят се Сигурни полици за Несигурни Времена!

Вече знаете, че както в западна Европа и САЩ, така и в България все повече се разширява обхвата на професионалните отговорности за работещите бизнеси. Може държавата да Ви задължава или пък да Ви се налага по изискване на Ваши клиенти, партньори, проекти или джойнт венчъри да сключите професионална отговорност.

За да изпълните спечеления от Вас проект в чужбина, ще са Ви необходими определени видове отговорности. Не се изненадвайте, ако Ви искат няколко различни, за които не сте чували. Често и лимитите са в милиони евро или долара. Развитият свят много отдавна функционира по този начин!

Разгледайте различните видове “Отговорности” по-долу и ни пишете или се обадете за продукта, който Ви интересува!

П.П. Ако търсите нещо, което липсва по-долу, ние знаем къде и как да Ви проверим и то не само в България!

Професионални

Как да Защитите Професията си и да се Похвалите на всички! Законът изисква ли от Вас сключване на задължителна застраховка професионална „Отговорност”? Всеки нотариус, лекар, адвокат, одитор, строител, дипломиран експерт счетоводител, изпълнителен директор и др. може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална дейност още сега! Вие ще защитите с тази застраховка отговорността Ви…

Строителство

Лесен начин да сте Защитени и Изрядни пред Закона! Вие сте строител, проектант, консултант на инвестиционни проекти или лице упражняващо строителен надзор – тогава ще трябва по закон да сключите задължителна застраховка по ЗУТ. С тази полица ще покриете всички вреди, които са настъпили и са предявени през срока на застраховката. Ще имате лимит както…

Загуба на доход

Съвет към Предприемачите! Вие сте предприемач и искате да имате траен доход въпреки събития независещи от Вас? Ще се имунизирате от загуби вследствие неподходящи за дейността Ви метеорологични условия. Също така може да сте спокойни за загуба на пазарна стойност вследствие изменение на ценови равнища. Вече няма да Ви притеснява загуба на доход от наем при…

Продукта и изделието

Защо Ви е необходима Застраховка на Продукта или Изделието? С този вид застраховка ще застраховате Вашата отговорност към трети лица от ползването на продукт, който сте произвели, доставили, продали, монтирали или инсталирали. По този начин ще си покриете разходите за нанесени вреди на потребителите, причинени от произведените или продадените продукти. С тази полица не може…