Какво Знаете за Застраховка на Гаранции (BONDS)?

Търсите ли алтернатива на банковата гаранция за Вашия проект? Или възложителят изисква от Вас твърде голям размер на гаранция за нов проект? Вече можете да ползвате освен банкова гаранция, но и нейната алтернатива – БОНД продуктите!

Това е договор, сключен между три страни, който гарантира изпълнението на поети задължения. Наричаме такъв договор “застраховка”, тъй като по своята същност той представлява механизъм за прехвърляне на риск. Страни по договора:

 

  1. Принципал – изпълнителят, чиято дейност по договора представлява риска;

  2. Бенефициент – клиентът, в чиято полза се сключва застраховката (примерно инвеститор или ръководителя (спонсора) на проекта);

  3. Гарант – застрахователят, който поема риска. Застрахователят предоставя гаранция на Бенефициента, че: Изпълнителят ще осъществява своята дейност в съответствие с поетите договорни задължения, проектът ще бъде реализиран съобразно сроковете, подизпълнителите по договора ще спазват своите задължения.

 

Вашите предимства с ползването на Бонд пред банковата гаранция:

-нe блокирвате сума пари в банката;

-нe залагате и други активи, като имоти, с които да имате по-големи лимити за участие в даден търг;

– може да получите дори по-добра цена от банковата гаранция;

– издаването на бонд от застрахователя става много бързо, супер експедитивно, след напрвен одит на дружеството;

– оценка се прави само на едно дружество, ако е холдинг или група от дружеста, и всички други дружества се ползват от бонда за различни търгове;

– чрез БОНД  може да участвате в доста повече на брой търгове, тъй като няма блокирани суми в банката, това Ви дава по-голяма свобода за нов бизнес;

– получавате първокласен продукт, презастрахован в чужбина;

– с БОНД може да участвате и да изпълнявате проекти в чужбина;

– при претенция по бонд от страна на възложителя, застрахователят не начислява лихви, комисионни и такси по сумите за възстановяване, както и се съставя погасителен план във Ваше удобство.

Разгледайте по-долу видовете бондовете и тяхното приложение! Изберете Вашия продукт и се обадете или ни пишете!

За участие

Блокирате ли Средства за участие в Проекти? Вече не е необходимо. С Bid bond ще участвате в два пъти повече търгове и проекти както в България, така и в чужбина. Сключва се за 6 месеца. Този инструмент дава възможност да разширите бизнес активността си. Изключително гъвкав и удобен. Сравнително ниска цена, заплащате само при ползване. Никакви такси за поддръжка. Доказано…

За изпълнение

Имате ли нужда от Бонд за Добро Изпълнение? Кой не иска да изпълнява проекти в днешно време? Колкото повече поръчки изпълнявате, толкова по-добре за бизнеса Ви! За целта има т.нар. “Performance bond”. Сключва се за период от 36 месеца. Срокът на комбинираната гаранция за изпълнение и подръжка може да бъде до 60 месеца. Поддържа голям лимит,…

За поддръжка

Това е Лесен начин да Гарантирате за вече Изпълнения от Вас Проект! Бондът за поддръжка изпълнява за Вас тази функция. В Европа и по света е познат като Maintenance bond – бонд за подръжка след изпълнение на проекта. Почти винаги след изпълнение на проект се изисква и гаранция за неговото добро изпълнение. Сключва се за срок…

За авансово плащане

Всеки знае – Без Авансово Плащане няма Старт на Проекта! Не всеки път, но често инвеститорът иска да му гарантирате авансовото плащане. Гаранция за авансово плащане или т.нар. “Advance Payment Bond” ползвате в този случай. Сключвате го за срок от 36 месеца. Диапазонът за покритие най-често е от 10 до 30 % от стойността на договора…