Гаранционният фонд е осигурил техническа възможност за това, съобщиха от регулатора

Комисията за финансов надзор информира шофьорите, сключили “Гражданска отговорност” в компанията с отнет лиценз “Олимпик” АД, че могат още от днес да започнат да сключват нови полици при други застрахователи.

Сегашната им застраховка във вече нелегитимната компания, ще бъде прекратена на 17 август 2018 г. Създадена е необходимата организация и Гаранционният фонд е осигурил техническа възможност за сключване на нови полици с други застрахователи от днес, съобщиха от КФН.

Периодът на покритие по новата полица трябва да започва най-рано от 18 август (събота) от 00:00 часа. Полиците, сключени със Застрахователна компания Олимпик АД, ще осигуряват покритие до 23:59:59 часа на 17 август.

На 10 август 2018 г. бе назначен предварителен ликвидатор на Застрахователна компания (ЗК) „Олимпик“ от Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър, съобщи още вчера КФН. По информация от надзорния орган на Република Кипър лицензът е отнет поради неплатежоспособност на дружеството. Съгласно законодателството на Република Кипър действащите застрахователни договори по общо застраховане, сключени със Застрахователна компания „Олимпик“, ще бъдат прекратени на 17 август 2018 г.

Материалите са от сайта на Камнал 3 – kanal3.bg